02188580917

17 09 8858 – 021

پروژه های انجام شده

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

بازسازی و پوشش کمپرسور بورسیگ 

شرکت انتقال گاز ایران منطقه 1 عملیات

 بازسازی و پوشش دهی قطعات برنر توربین گازی  EM85

مجتمع پارس جنوبی پالایشگاه یازدهم

ساخت قطعات مصرفی

مجتمع پارس جنوبی پالایشگاه دوازدهم

 ساخت قطعات مصرفی

شرکت مپنا ( توگا)

 پوشش نقره بر روی پره های توربین گازی زوریاDU80  

شرکت نیرو مکانیک آسیا

بازسازی و پوشش لاینر توربین گازی  زوریا    DU80

شرکت کولر هوایی آبان

درایو  پنل و متعلقات  پروژه پتروشیمی مهستان

شرکت کولر هوایی آبان

تامین قطعات ابزار دقیق پروژه توسعه پالایشگاه اصفهان

شرکت پارس توربین تاو

ساخت قطعات مصرفی و اتصالات

شرکت صنایع رضا

بازسازی و پوشش قطعات سانتریفیوژ

شرکت دوار سیستم

بازسازی و پوشش قطعات توربین راستون

شرکت دوار محرک

بازسازی و پوشش لاینر توربین گازی زوریا

DU80

شرکت تجهیزات توربوکمپرسور نفت

تامین قطعات مصرفی

شرکت الکتروپارس مکانیک

تامین قطعات ابزار دقیق

شرکت توربین های گازی صنعتی خاورمیانه

تامین قطعات مصرفی

شرکت اتصال صنعت میانه

تامین قطعات ابزار دقیق