02188580917

17 09 8858 – 021

فرآیندهای بازسازی قطعات صنعتی

صنعت تعمیرات ، تعمیرات اساسی و ساخت قطعات و مجموعه توربین گازی یکی از پیشرفته ترین صنایع جهان و از جمله راهبردی ترین آنها محسوب می شود. فعالیتهای تخصصی که منجر به اورهال یک توربین گازی و یا ساخت قطعات و مجموعه های آن می شود ترکیبی از مهندسی مکانیک، برق ، متالورژی و صنایع را به صورت مستقیم و بسیاری از علوم دیگر را به طور غیر مستقیم در بر می گیرد. کشوری مانند ایران که اولا به دلیل گستره صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و نیروی خود یکی از مهم ترین استفاده کنندگان از توربین گازی می باشد و ثانیا با توجه به شرایط بین المللی همواره آماج تحریمهای ظالمانه قرار گرفته است نیازمند یک عزم جدی در بر طرف نمودن نیازهای داخلی و عدم وابستگی در صنایع حساس به کشورهای دیگر و نگاه به رقابت منطقه ای و بین المللی در زمینه صنعت حساس و راهبردی همچون توربین های گازی می باشد