02188580917

17 09 8858 – 021

ساخت و تامین ابزار دقیق

برق و ابزاردقیق

  • تامین انواع پرشرسوییچ، پرشر گیچ، پرشر ترانسمیتر برند Rose Mount، Endress Hauser، Yokogawa Electric
  • تامین انواع  ترانسمیتر دما، گیج دما برند Wika Rose Mount
  • تامین انواع کارت های Endress Hauser   ABB Siemens  Hitachi
  • تامین انواع بال ولو و کنترل ولو و فلومتر
  • تامین انواع سافت استارتر و درایور